akmeniukas

akmeniùkas sm. (2) žr. akmenėlis 2: Degamosios mašinėlės ir akmeniukai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akstinas — ãkstinas sm. (3b) 1. spyglys, dyglys, gylys: Ãkstinas erškėčio taip skaudžiai sugriebė Tat. Norėjau nusiskinti rožę, tai į ãkstinus susibadžiau rankas Bd. Šoko per tvorą, ir perdrėskė ãkstinas koją Kp. Varnalėšo ãkstinas inlindo pirštan Trak …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laidynė — laidỹnė sf. (2) NdŽ, laĩdynė (1) Kv, laidynė (1) 1. J.Jabl, Als, Rt, Krok, Erž, Stk, Vkš praskelta lazda, rykštė, virvutė, vartojami akmenims mėtyti, svaidyklė, mėtyklė: Laidyne laido piemens iš galo botago, ir akmeniukas bimbdamas lekia iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • narus — narùs, ì adj. (4) 1. kuris gerai nardo, neria: Mažos žuvytės labai vikrios ir nãrios Lnkv. Tu, gaigal, gaigaluži, tu narusis paukštuži, išnešk man vainikėlį iš marių gilumėlio BsO31. | Narùs laivelis (lengvas irtis) J.Jabl. 2. Jns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rumbuotas — rumbuotas, a adj. (1) 1. SD169, NdŽ su randais, rumbais. 2. KII177, NdŽ su iškiliais sukietėjimais (nuo sumušimo). 3. rantuotas: Rumbuota stiklinė J. Akmeniukas rumbuotas yra nūžės vainikas J. Rumbuota lazda DŽ. Minkštose dirvose sausą pavasarį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rupūžė — rùpūžė sf. (1) Sch123, Nm, Pv, Krč, rupū̃žė (2) Smal, Rš, Brsl, Dgč, Klt, Kvr, rupùžė (2) Rdš, Knv, rupūžė̃ (3b) K, Erž, Žvr, Gs, Rdm 1. M, E zool. beuodegių būrio varliagyvis ruplėta nuodinga oda (Bufo): Rùpūžę darže radau Žvr. Rùpūžė knisa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tebulkšterėti — tebùlkšterėti, ėja ( ia), ėjo intr. Ktk pliaukštelėti vandenyje, pliumptelėti: Akmeniukas ežere tebùlkšteria Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vištytė — sf. (1), vištỹtė (2) Lkč 1. Blnk, Sdb, Svn žr. vištaitė 1: Užteks [viščiukų], kiek jau bus, kad tik vištyčių daugiau būtų Kp. Pailgi [kiaušiniai] – visi gaidžiai, dėk apskritus – bus vištytės Mžš. Kad šeštadienį leidžia vištą perėt, tai vištyčių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zimbulys — zimbulỹs sm. (3a) žr. zimbesys: Paleidė zim̃bulio akmenioką Ds. Zimbuliaĩs šitas akmeniukas nuejo Ds. | [Boselio] styga griežiama griežykle, drauge spaudinėjant ir lanką, kad styginis garsas (zimbulys) kaitaliotųsi LE III153 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.